คำยืนยันคุณภาพ

คำยืนยันจากเจ้าของธุรกิจ ตอกย้ำรถทาทาเพื่อการพาณิชย์อย่างแท้จริง

เราได้รับเกียรติจากคุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธาน บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขนส่งทั่วประเทศ ที่มาช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางธุรกิจของรถทาทา 

"ปัจจุบัน บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ใช้รถกระบะทาทาถึง 65 คัน ทั้งรุ่นซิงเกิล แค็บ ซีเอ็นจี และซิงเกิล แค็บ เฮฟวี่ ดิวตี้ ซีเอ็นจี เพราะรถกระบะทาทานั้นบรรทุกของได้มากกว่าเมื่อเทียบกับกระบะทั่วๆ ไปรุ่นอื่นๆ และยังแข็งแรง ทนทาน ที่สำคัญรุ่นซีเอ็นจีนี้ สามารถช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มาก จึงช่วยลดตุ้นทุนและค่าใช่้จ่ายในการดำเนินธุรกิจได้มากทีเดียว ที่สำคัญ ราคายังจูงใจอีกด้วย"