ทาทาซีนอน
ดับเบิ้ลแค็บ 150
เอ็นเอ็กซ์พลอร์
ขับเคลื่อน 4 ล้อดีไซน์สปอร์ต...เพื่อชีวิตจริง

ทาทาซีนอน
เอ็นเอ็กซ์เพิร์ธ
เอ็นเอ็กซ์พลอร์
ขับเคลื่อน 4 ล้อดีไซน์สปอร์ต...เพื่อชีวิตจริง

ทาทาซีนอน
เอ็กซ์เทนด์แค็บ
เอ็นเอ็กซ์พลอร์
ขับเคลื่อน 4 ล้อดีไซน์สปอร์ต...เพื่อชีวิตจริง

คำนวณการผ่อนชำระต่อเดือน

บาท
%
%

*กรุณาเลือกรุ่นรถ

รุ่นรถ ราคา เงินดาวน์ ดอกเบี้ย(%) ระยะเวลา ชำระต่อ / เดือน

*การคำนวณเป็นค่าโดยประมาณตัวเลขจริงขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยตามสถาบันการเงินกำหนด

คำนวณความคุ้มค่ากับ ทาทา

ดีเซล CNG/NGV
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 14 กม./ลิตร 12 กม./ลิตร
ราคาเชื้อเพลิง (ณ ปัจจุบัน) 22.99 13.5
ราคาเชื้อเพลิง บาท/กม. 1.64 1.13
ระยะทางวิ่งเฉลี่ยต่อเดือน (กม.)
ดีเซล CNG/NGV
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 14 กม./ลิตร 12 กม./ลิตร
ราคาเชื้อเพลิง (ณ ปัจจุบัน) 22.99 13.5
ราคาเชื้อเพลิง บาท/กม. 1.64 1.13
ระยะทางวิ่งเฉลี่ยต่อเดือน (กม.)