ทดลองขับ

รุ่นไหนที่ใช่...ลองใช้ด้วยตัวคุณเอง

กระบะตอนเดียว

ทาทาซีนอน ซิงเกิ้ลแค็บ 4x2 Diesel

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

ทาทาซีนอน ซิงเกิ้ลแค็บ 4x2 HD Diesel

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

ทาทาซีนอน ซิงเกิ้ลแค็บ 4x2 HD CNG

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

กระบะตอนครึ่ง

ทาทาซีนอน แม็กซ์ แค็บ

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

ทาทาซีนอน แม็กซ์ ซีเอ็นจี

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

ทาทาซีนอน เอ็กซ์เทนด์แค็บ

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

กระบะตอนเดียว

ทาทาซีนอน แม็กซ์ แค็บ

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

ทาทาซีนอน แม็กซ์ ซีเอ็นจี

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

รถบรรทุกเล็ก

ทาทาซีนอน แม็กซ์ แค็บ

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

ULTRA

ทาทาซีนอน แม็กซ์ แค็บ

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

PRIMA

ทาทาซีนอน แม็กซ์ แค็บ

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

NOVUS

ทาทาซีนอน แม็กซ์ แค็บ

ราคาเริ่มต้นที่ -.บาท

กรอกรายละเอียด

ชาย
หญิง

รหัสยืนยันมาตราฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ กรุณากรอกตัวเลขบนช่องรหัสยืนยัน

* ข้อมูลต่อไปนี้มีความจำเป็น กรุณาระบุให้ครบถ้วน