ใหม่ 1ตันยักษ์ขยัน ทาทา ซูปเปอร์ เอช ซิตี้ ไจแอนท์
บุกเมืองแล้ว !
ใหม่ 1 ตัน ยักษ์ขยัน
วิ่งในเมืองได้ 24 ชั่วโมง
ทางเลือกใหม่ของการบรรทุกในเมือง
EN | TH