โปรโมชั่น

1 กันยายน 2560

เก่าแลกใหม่ กับ TATA MOTORS

เก่าแลกใหม่ กับ TATA MOTORS

ข้อเสนอสุดพิเศษ “เก่าแลกใหม่ กับ TATA MOTORS”

เมื่อนำรถทาทาคันเก่ามาแลกซื้อคันใหม่ โดยรถคันเก่ามีมูลค่าสูงสุด 150,000 บาท*

หมายเหตุ:

-  TATA Xenon CNG แลกซื้อ Xenon CNG ใหม่ได้ โดยคันเก่ามีมูลค่าสูงสุด 150,000 บาท

-  TATA Xenon CNG หรือ Diesel สามารถแลกซื้อ Xenon Diesel ใหม่ ได้ โดยคันเก่ามีมูลค่าสูงสุด 120,000 บาท

-  TATA Super Ace  สามารถแลกซื้อ  TATA Super Ace Mint โดยคันเก่ามีมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท

-  รถทาทาคันเก่าของคุณสามารถนำมาแลกซื้อ รถทาทาคันใหม่ได้ โดยรถทาทาคันเก่ามีมูลค่าตามตาราง ซึ่งขึ้นอยู่กับปี และ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

-  รถกระบะทาทาคันเก่าทุกรุ่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่ต้องเป็นรถที่สามารถขับเคลื่อนได้ตามปกติเท่านั้น

-  เมื่อทราบมูลค่าคันเก่า สามารถแลกซื้อรถทาทาคันใหม่จากราคาปกติ และจะได้รับรายการส่งเสริมการขาย ฟรีประกันภัยชั้น 1 สำหรับรถคันใหม่ทุกรุ่น 

-  พร้อมของสมนาคุณ 10,000 บาท กรณีที่แลกซื้อคันใหม่เป็น Xenon Diesel หรือ ของสมนาคุณมูลค่า 20,000 บาท กรณีที่คันใหม่เป็น Xenon CNG+